Ny targeteret behandling af ovariecancer

BestPractice | Jul 2016 | Onkologi |

Af Bente Lund, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Ovariecancer er den næsthyppigste gynækologiske cancer i den vestlige verden efter endometriecancer og diagnosticeres oftest i stadie III eller IV. Centraliseret, optimeret cytoreductiv kirurgi og platin-/taxan-baseret kemoterapi har resulteret i en fem års overlevelse på omkring 45%. Gennem årene er forskellige former for kombinationsterapi forsøgt. De har desværre kun øget bivirkningerne uden, at hverken responsraten eller overall survival (OS) er øget væsentligt. På trods af høje initiale responsrater på primær kemoterapi, får patienter med avanceret sygdom ofte recidiv og udvikler med tiden platinresistens. Pegyleret liposomal doxorubicin (PLD), paclitaxel og topotecan er de bedst dokumenterede kemoterapeutika til platinresistent ovariecancer, men desværre er den mediane progressionsfrie overlevelse (PFS) omkring tre måneder og OS kun omkring et år. Tageteret anticancer behandling Det har længe været kendt, at der var nye stoffer under udvikling specielt målrettet specifikke cancerceller - såkaldt designet targeteret anticancer behandling. Disse stoffer er designet specielt til at øge behandlingseffekten og mindske bivirkningsfrekvensen. Et af disse stoffer er vintafolid, der består af en folatdel, et mellemstykke og en kemodel, der i dette tilfælde er et vincaalkaloid. Vi ved, at ovariecancer, endometrie cancer, hjernetumorer og til dels også lungecancer har et højt antal af folat receptorer i forhold til normale celler. For ovariecancer er det gældende for omkring 80% af patienterne. Vintafolid virker ved at binde sig til folatreceptorerne på cancercellerne, hvorved vincaalkaloidet frigøres intracellulært og binder sig som andre vincaalkaloider til tubulin og medfører celledød. Dette sker kun i de celler, der er folat receptor positive. Der er for nylig offentliggjort et randomiseret fase II studie med vintafolid kombineret med pegyleret liposomal doxorubicin versus pegyleret liposomal doxorubicin alene til platinresistente ovariecancer. Dette viste forbedret progressionsfri overlevelse på fem måneder for vintafolid i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin sammenlignet med to måneders behandling med...