Neoadjuverende kemoterapi som primær behandling af avanceret ovariecancer i Danmark

BestPractice | Jul 2016 | Onkologi |

Af Carsten Lindberg Fagö-Olsen, læge, ph.d.-studerende, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Årligt diagnosticeres ca. 520 danske kvinder med ovariecancer, hvoraf ca. 60% er i et avanceret stadie - IIIC eller IV - på diagnosetidspunktet.1 Overlevelsen er tæt korreleret til størrelsen og forekomsten af resttumor efter primær kirurgi.2 I Danmark er fem-års overlevelsen for makro-radikalt opererede stadie IIIC og IV patienter 42% (CI: 0,36-0,49), hvorimod den er 14% (CI: 0,12-0,17) for patienter, der ikke er makro-radikalt opereret.3 Traditionelt består behandlingen af et primært cytoreduktivt indgreb samt adjuverende to-stofs kemoterapi bestående carboplatin og taxan, og i tilfælde med resttumor efter primær kirurgi kan behandlingen suppleres med Bevacizumab.4 Formålet med det cytoreduktive indgreb er korrekt staging samt at fjerne hele tumorbyrden, hvilket som beskrevet forbedrer patientens overlevelse betydeligt. Som alternativ til den traditionelle behandling kan patienter i stadie IIIC og IV initialt behandles med neoadjuverende kemoterapi (NAK), inden cytoreduktiv kirurgi forsøges. Cytoreduktiv kirurgi efter NAK benævnes interval kirurgi. Neoadjuverende kemoterapi anbefales i Danmark til patienter, hvor man ved den præ-operative udredning ikke vurderer, at makro-radikal kirurgi er mulig. Derudover kan NAK overvejes til patienter i dårlig almen tilstand samt ældre patienter.2 Formålet med NAK er at nedsætte den præ-operative tumorbyrde for derved at forbedre muligheden for kirurgisk reduktion, eller at gøre det muligt at fjerne tumor ved et mindre ekstensivt kirurgisk indgreb. Sidstnævnte er særligt relevant for ældre patienter og patienter med co-morbiditet. Behandling med NAK er et emne, der ofte debatteres, og blandt eksperter er der uenighed om behandlingens kvalitet og resultater. Tilhængere af behandlingen angiver, at ovariecancer-patienter, der behandles med NAK og interval kirurgi, har mindre risiko for peri- og post-operative komplikationer, uden at overlevelsen kompromitteres.5,6,7 Modstandere af NAK mener, at behandlingen er inferiør i forhold til den traditionelle behandling, og at NAK forringer overlevelsen.8,9 De mener derfor, det er irrelevant, at de...