MS-behandling – rapport fra ECTRIMS-kongressen i København

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Jan Lycke, docent, overlæge, Neurologiklinikken, Sahlgrenska universitetssygehus, Göteborg Ved årets ECTRIMS-konference i Købehavn indtog de nye immunmodulerende behandlinger en central plads i programmet. Der blev fremlagt nye data fra tidligere randomiserede fase III-studier og data fra åbne langtidsopfølgninger af disse. Ved konferencen stod det helt klart, at risiko og sikkerhedsaspekter ved MS-behandling i stigende grad er kommet i fokus. Erfaringerne fra flere års behandling med natalizumab og fingolimod har gradvis øget vores kundskab. Disse erfaringer giver os et bedre grundlag for valg af behandling, ligesom det øger mulighederne for at individualisere MS-behandlingen. Bivirkningerne ved behandling med betainterferon og glatiramer acetat er velkendte, og risikoen for alvorlige bivirkninger er lav. Bivirkningsprofilerne for både teriflunomid og dimetylfumarat, som forventes at få indikation for attakvis sklerose i løbet af næste år, synes at være gunstige. I denne oversigtsartikel redegøres for de vigtigste sikkerhedsaspekter for natalizumab, fingolimod og alemtuzumab. Natalizumab og risikoen for PML Ved behandling med natalizumab udgør risikoen for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) et grundlæggende dilemma. PML er en nekrotiserende encefalit som følge af JC-virus (JCV), et humant polyomavirus. Selv om prognosen efter natalizumab-behandling er betydelig bedre, end når PML er forårsaget af immunsuppresive tilstande og behandlinger, er mortaliteten forsat 20%, og riskoen er høj for udvikling af svære sequelae.   Den årlige risiko for PML ved natalizumab-behandling har vist sig at være meget lavt de første 12 måneder af behandlingsperioden for derefter at øges gradvis. Efter to års behandling er den årlige risiko for PML omkring 2/1000.  Seroepidemiologiske studier viser, at ca. 50-60% af alle patienter med MS er bærere af JCV-infektion. Ved sammenligning mellem JCV antistof status og PML-risikoen har antistof-negative en meget lav risiko 0,1/1000. Den årlige PML-risiko efter to års behandling for JCV-antistof-positive patienter, der ikke tidligere har gennemgået immunsupprimerende behandling, er 5-6/1000 behandlede patienter, mens risikoen...