Af Helle K. Iversen, overlæge, dr.med., Akut Apopleksi Afsnit, Glostrup Hospital Hovedpine er særdeles hyppigt forekommende: 75% af befolkningen har haft spændingshovedpine, 3% har kronisk spændingshovedpine, 9% migræne uden aura, 6% migræne med aura og 0,1% klyngehovedpine.1 Selvom der er beskrevet specifikke fysiologiske forandringer, er selve mekanismerne bag de forskellige primære hovedpinetyper stadig ukendte. Ofte ses hovedpine som advarselssignal - i forbindelse med infektion, traumer og også apopleksi. Symptomerne ved disse sekundære, symptomatiske hovedpinetyper er ofte identiske med symptombilledet ved de primære former for hovedpine. Ca. 15% af apopleksitilfældene er intracerebrale hæmorhagier, 5% subarachnoidalblødninger og 80% iskæmisk apopleksi. De hyppigste årsager til iskæmisk apopleksi er trombo/embolier forårsaget af små- og storkarsygdom samt kardielle embolikilder. Der er dog en del sjældnere årsager, ofte med hovedpine som ledsagesymptom, der bør kendes og overvejes især ved apopleksi hos yngre. Hyppighed og klassifikation Hovedpine er hyppigt forekommende ved apopleksi, men bemærkes ofte kun ifald den er intens, da de øvrige symptomer som parese, tale- og synsforstyrrelser påkalder sig mest opmærksomhed. Kun i enkelte studier er hovedpine ved apopleksi nærmere beskrevet og klassificeret. Generelt er hyppigheden af hovedpine størst hos kvinder og falder med alderen, mens hyppigheden af apopleksi er størst hos mænd og stiger med alderen.   Ved iskæmisk apopleksi angives hovedpinehyppigheden at være 8-34%. I et nyere stort studie registreredes hovedpine hos 2196 patienter med iskæmisk apopleksi.2 Af dem havde 27% hovedpine ved apopleksi-debut. Hovedpine var positivt korreleret til kvinder, yngre aldersgrupper, migræne i anamnesen samt cerebellar lokalisation. Der var ingen association mellem hovedpine og apopleksiens ætiologi eller patientens funktionsniveau målt fem til syv dage efter debut. Hos 387 patienter med små infarkter (lakunære) havde 11% hovedpine indenfor 72 timer fra debut. Hovedpine var hyppigere ved læsioner i den basale grå substans eller i hjernestammen end i supratentoriel hvid substans. Hovedpine var her...