Gynækologiske kræftsygdomme

BestPractice | Jul 2016 | Onkologi |

Af Mette Hjortkjær, reservelæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Som juniorspeaker på SKA Post ASCO symposium vil jeg gerne referere et studie, der har fået fokus i de danske medier. Det drejer sig om behandling af recidiverende ovariecancer med PARP inhibition. PARP inhibition udnytter konceptet syntetisk letalitet, hvor to (defekte) cellulære processer enkeltvis ikke er fatale for en given celle, men sammen genererer de apoptose i cellen. Ca. 10% af alle danske tilfælde af ovariecancer skyldes en germline mutation i BRCA1 eller BRCA2 generne.1 Disse tumorer er kendetegnede ved defekt homolog rekombination (HR) og dermed defekt reparation af ødelagt DNA. I den normale cellecyklus sker løbende dobbelt- såvel som enkeltstrenget DNA-brud. Reparation af dobbeltstrenget DNA er afhængigt af normalt fungerende BRCA1/BRCA2 protein, og er således kompromitteret i en BRCA1/BRCA2 mutereret celle. Derfor ophobes enkeltstrengede DNA-brud ved den efterfølgende DNA replikation. Enzymet PARP medvirker til reparation af brud på enkeltstrenget DNA. Ved hæmning af PARP i en BRCA1/BRCA2 muteret celle, er der således både insufficient reparation af enkelt- og dobbeltstrenget DNA; det vil inducere celledød, og det er det, man kalder syntetisk letalitet. Tumorer uden kendte BRCA1/BRCA2 mutationer - nedarvede eller somatiske - der fænotypisk også udviser defekt HR, vil teoretisk også være følsomme for behandling med PARP inhibitor. Sidstnævnte fænomen kaldes BRCAness og vil ikke blive berørt nærmere i denne artikel.2 PARP hæmmer i kombination med VEGFR-hæmmer til ovariecancer   Olaparib er en PARP inhibitor, som tidligere er vist effektiv i behandlingen af ovariecancer. Cediranib er en tyrosin kinase hæmmer af VEGFR -1, -2 og -3, som virker antiangiogent. Begge stoffer administreres peroralt. Hypotetisk vil de to stoffer sammen virke synergistisk, idet effekten af en PARP-hæmmer bliver mere udtalt i hypoksiske celler. Studiet er et randomiseret fase II studie af 90 patienter med recidiv af cancer...