Fødselsrelaterede psykiske sygdomme

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Trine Munk-Olsen, cand.scient.san., ph.d., Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Fødselsrelaterede psykiske sygdomme (FPS) blandt mødre er sjældne, men alvorlige. På trods af, at psykiske sygdomme relateret til fødsler har været beskrevet gennem flere århundreder, er der stadig en forbavsende mangel på epidemiologiske data om incidens af FPS og hvilke risikofaktorer, der er forbundet hermed. Dette skyldes blandt andet en vis usikkerhed om hvorledes disse sygdomme skal klassificeres både i ICD-10 og DSM-IV. Ligeledes har der kun gennem de senere år været interesse for at studere FPS blandt fædre.  Risiko for FPS Tre registerbaserede kohorteundersøgelser, der anvender oplysninger fra CPR-registret og Det Psykiatriske Centralregister fra perioden 1973-2005 og er baseret på mere end 1.000.000 danskere, har blandt andet haft til formål at estimere incidensen af FPS for indlæggelser blandt både mødre og fædre.1,2 Undersøgelserne har belyst risikoen for førstegangsindlæggelser, dækkende alle diagnoser, som førstegangsforældre fik i en periode på 12 måneder efter deres første barns fødsel.  Hovedresultaterne viser, at: · Omkring én ud af 1000 førstegangsmødre blev indlagt med FPS op til fire måneder efter fødslen.1 · Blandt mødre var risikoen for indlæggelse øget op til fire måneder efter fødslen. Den højeste risiko for indlæggelse var i perioden 10-19 dage efter fødslen, RR: 7,31 (95% CI:5,44-9,81) (se figur), og den laveste risiko for indlæggelse var, mens kvinden var gravid, RR: 0,53 (95% CI:0,40-0,70).1  · Det at blive far ikke er forbundet med en øget risiko for alvorlig psykisk sygdom (se figur).1 · Risikoen for FPS op til 30 dage efter fødslen var især øget, hvis et af moderens familiemedlemmer havde været diagnosticeret med en bipolar affektiv sindslidelse før barnets fødsel, RR: 24,03 (95% CI:15,69-36,82).2 Op til 50% overses Undersøgelserne viste en klar tidsmæssig sammenhæng mellem fødsel og risikoen for psykisk sygdom blandt mødre, men ikke blandt fædre. En mulig forklaring...