EULAR tilbage i København

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Af Karen Lisbeth Faarvang, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital og Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Hvidovre og Gentofte Hospital    Det er en stor ære og glæde for dansk reumatologi at være vært for Europas reumatologer ved den årlige.EULAR-kongres, der afholdes i Bella Centret i København 10.-13 juni 2009. Det er første gang siden EULAR, The European League Against Rheumatism,  blev grundlagt i 1947 i København, at kongressen afholdes i Danmark. Det har tidligere været et ønske fra danske reumatologer at være værter for vores europæiske kolleger, men først nu efter 62 år er værtstilbuddet accepteret. EULAR-kongressen er bredt favnende, og består altid af tre ”spor”: · Medical or research professional/clinicial (det vil sige overvejende læger/forskere). · Allied health professional/practice and research (andet sundhedspersonale, eksempelvis sygeplejersker og terapeuter, inden for klinisk praksis og forskning). · National Organisations of People with Arthritis/Rheumatism (PARE) (patienter og patientorganisationer). I år er der med de nye, forbedrede muligheder for diagnostik og behandling meget fokus på de inflammatoriske ledlidelser, men alle andre aspekter af reumatologien diskuteres også på kongressen. Hvert andet år er den pædiatriske reumatologi repræsenteret gennem Paediatric Rheumatology European Society (PRES), og i København har vi fornøjelsen af også at byde velkommen til vore kolleger fra pædiatrien. Stor dansk indflydelse Det videnskabelige program planlægges af en international komité under EULAR, The scientiific congress program committee, der består af 32 personer. Her er Danmark repræsenteret med tre medlemmer: Ole Rintek Madsen, Karen Lisbeth Faarvang og Mikkel Østergaard. De er blevet støttet af en lokal videnskabelig komité, som har omfattet Kim Hørslev-Petersen, Christian Steengaard Pedersen, Peter Junker, Michael Kjær, Henning Bliddal, Bente Danneskiold-Samsøe, Henrik Galbo og Berit Schiøttz-Christensen. På baggrund af forslag fra den lokale komité har de tre medlemmer foreslået sessioner, foredragsholdere og chairmen til EULARs internationale kongreskomité.  Langt fra alle forslag...