Epilepsi, psykiatrisk sygdom og selvmord

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Jakob Christensen, læge, ph.d., Neurologisk samt Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og Mogens Vestergaard, læge, ph.d., Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin og Epidemiologi, Aarhus Universitet Epidemiologiske studier viser, at dødeligheden er øget blandt patienter med epilepsi, og samtidig indikerer mindre studier, at selvmord bidrager til den øgede dødelighed. For at teste denne hypotese udførtes for nylig et registerbaseret case-kontrol studie i Danmark, hvor 21.169 selvmord i Dødsårsagsregistret i perioden 1981-1997 samt 423.128 alders- og kønsmatchede kontroller i CPR-registret blev identificeret. Studierne fandt 492 (2,32%) personer med epilepsi i selvmordsgruppen og 3140 (0,74%) med epilepsi i kontrolgruppen. Dette svarer til, at risikoen for selvmord er tre gange øget for epilepsi-patienter (rate ratio (RR)=3,17 (95% CI:2,88-3,50); p<0,0001). Samtidig viser analysen, at socioøkonomiske faktorer kun har ringe indflydelse på resultatet. Da tidligere studier har antydet, at comorbid psykisk sygdom kunne forklare den øgede dødelighed, blev undersøgelsen stratificeret på psykisk sygdom, hvilket viste, at den højeste selvmordsrisiko fandtes blandt patienter med psykisk sygdom. Selv blandt epilepsi-patienter, der ikke havde psykisk sygdom, var risikoen for selvmord dog fordoblet. Den højeste risiko for selvmord var blandt personer med epilepsi og affektiv sygdom, hvor risikoen var næsten 20 gange forøget (RR=19,9 (95% CI:12,7-31,2); p<0,0001). Risikoen for selvmord var højest det første halve år efter epilepsidiagnosen blev stillet (RR=5,35 (95% CI:3,43-8,33); p<0,0001), specielt for patienter med både epilepsi og psykisk sygdom (RR=29,2 (95% CI:16,4-51,9); p<0,0001). Konklusion Samlet fandt vi en øget risiko for selvmord blandt patienter med epilepsi, som ikke alene kan forklares af psykisk sygdom eller socioøkonomiske faktorer. Risikoen er specielt høj umiddelbart efter, at diagnosen bliver stillet, hvilket understreger, at disse patienter udgør en sårbar gruppe med særligt behov for opmærksomhed. Reference 1. Christensen J, Vestergaard M, Mortensen PB, Sidenius P, Agerbo E. Epilepsy and risk of suicide: a population-based case-control study. Lancet...