En neurovidenskabelig forklaring af viljen

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Raben Rosenberg, professor, ledende overlæge, dr.med., Center for Psykiatrisk Forskning, Psykiatrisk Hospital, Risskov Intentionalitet og oplevelse af evnen til at træffe specifikke valg er nogle af de særlige bevidsthedsmæssige forhold, der kendetegner mennesket, og som overbeviser os om, at vi har en fri vilje. Vores bevidsthed er således dualistisk: Der er et mentalt jeg, som beslutter hvilke handlinger, vi skal foretage, og som begrunder, at vi kan gøres etisk og juridisk ansvarlige. I en detaljeret og meget velskrevet oversigtsartikel i det ansete tidsskrift Nature Neuroscience Reviews redegør den britiske professor Patrick Haggard for de senere års forskning inden for områder med relation til vores viljefunktioner. Her omtales både kognitionspsykologiske og billeddannende studier, og de er pædagogisk skrevet med fremragende illustrationer - men ikke let læst. Nogle af Patrick Haggards væsentligste konklusioner skal kort omtales her. Netværk af beslutningsprocesser Viljefunktioner opfattes som særlige former for adfærd (beslutningsprocesser), der ikke som simple reflekser har et fast forudsigeligt præg, men derimod fremtræder som stimuli-uafhængige. Det er evolutionært udviklede processer, der er til stor fordel for den enkelte og som baseres på en række forskellige delprocesser i hjernen. Udviklingen muliggør således, at der i hjernen foregår en række analyser, før eksterne eller interne stimuli udløser en konkret adfærd. Sådanne analyser er ifølge Patrick Haggard beslutningsanalyser - det vil sige, hvorvidt der skal foretages en beslutning og i givet fald hvilken - og dermed den konkrete motoriske handling. Funktionel magnetisk resonans hjernescanning (FMRI) peger på, at nogle at de væsentligste områder i forbindelse med beslutningsprocesserne er lokaliseret til prefrontal cortex, basalganglier og parietal cortex. For de viljemæssige processer indtager et specifikt område en særlig vigtig funktion - nemlig det præsumplementære motoriske, der er lokaliseret foran den motoriske cortex. En særlig vigtig funktion er at kunne hæmme motorisk adfærd - det vil sige en form...