Aktivitetsniveauet hos patienter med type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Sygeplejersken |

Af Simon Lebech Cichosz, MSc, ph.d.-studerende, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Troels Krarup Hansen, læge, ph.d., DMSc, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Vi anbefaler som udgangspunkt motion til alle med type 2-diabetes.1 En cochrane meta-analyse har vist, at fysisk aktivitet forbedrer den glykæmiske kontrol hos patienter med type 2-diabetes,2 og et amerikansk studie peger på, at let til moderat aktivitet nedsætter risikoen for kardiovaskulær sygedom og død.3 I det store Look-AHEAD studie, hvor patienterne blev randomiseret til omfattende livsstilsintervention inklusiv øget fysisk aktivitet eller til en kontrolgruppe kunne der ikke påvises signifikante effekter på kardiovaskulære endepunkter,4 men både i dette og mange andre studier er opgørelsen af den fysiske aktivitet baseret på selv-rapporterede data i form af spørgeskemaer, telefoninterview og lignende.5 Blandt studier baseret på selv-rapporterede data har nogle således vist, at energiforbruget blandt patienter med type 2-diabetes ikke er anderledes end i den øvrige del af befolkningen,6 mens andre studier har vist, at patienter med type 2-diabetes har en mere stillesiddende livsstil. Undersøgelser, hvor man har sammenlignet den selvrapporterede aktivitet med en direkte måling af aktiviteten, peger dog på, at spørgeskemaer giver et dårligt mål for det reelle fysiske aktivitetsniveau hos patienter med diabetes.7-9. Der er derfor brug for objektive målemetoder, hvis man vil undersøge aktivitetsniveauet hos patienter med type 2-diabetes sammenlignet med raske kontrolpersoner. Nyt studie af fysisk aktivitetsniveau Vi har i et studie af 100 patienter med relativ nykonstateret type 2-diabetes og 100 nøje alders- og kønsmatchede kontrolpersoner10 undersøgt aktivitetsmønsteret med en følsom objektiv metode til bestemmelse af det fysiske aktivitetsniveau.11 Patienterne blev rekrutteret fra vores diabetesklinik på Aarhus Universitetshospital, mens kontrolpersonerne blev fundet gennem opslag i de lokale medier. Gennemsnitsalderen var 58 år og kønsfordelingen fifty-fifty i forhold til mænd og kvinder. Alle kontrolpersoner blev testet med en oral glukosebelastning for at udelukke diabetes....