Adiponectin og MRI synovial inflammation ved knæleds-osteoartrose

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Af Trine Bay Laurberg, læge, Medicinsk Afdeling, Regionhospitalet Silkeborg De seneste årtier har en ny gruppe af cytokiner fået mere opmærksomhed. Denne gruppe kaldes adipokiner, da de hovedsalig syntetiseres i adipocytter. Adiponectin tilhører netop denne gruppe og cirkulerer i kargebetet i relativt store mængder (omkring 0,01% af det totale plasmaprotein er adiponectin). Adionectin polymeriserer til tre subformer:  • Low Molecular Weight (LMW) bestående af tre adiponectin-molekyler. • Medium Molecular Weight (MMW) bestående af seks adiponectin-molekyler. • High Molecular Weight (HMW), der består af mere end 18 adiponectin-molekyler. Adiponectin synes at have en anti-inflammatorisk virkning hos patienter med kroniske lavinflammatoriske lidelser som iskæmisk hjertesygdom, type 2-diabetes og insulinresistens. Dog har der været enkelt rapporter om både pro- og antiinflammtorisk effekt af de forskellige subformer af adiponectin. Adiponectin er fundet i både plasma og synovialvæske hos osteoartrosepatienter. Korrelation til graden af synovitis Hos 23 patienter med moderat til svær knæleds-osteoartrose sammenlignede vi plasma og synovialvæske koncentrationer af såvel adiponectin som de tre subformer. Adiponectin blev vurderet via in-house time-resolved immuno-fluorometric assay. HMM, MMW og LMW blev separeret med fast protein liquid chromatography. Endvidere korrelerede vi koncentrationerne til morfologiske ændringer i knæleddet og til konventionelle parametre for smerte og funktion. Synovitis, knoglemarvsødem og mængden af ledvæske blev estimeret på magnetic resonance imaging (MRI). Smerteintensiteten blev scoret på en visuel analog skala efter 50 meters gang. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index og Lequesne Functional Index blev udført. Koncentrationen af adiponectin og de tre subformer var højere i plasma end i synovialvæske (se figur). Synovialvæske adiponectin og de tre subformer korrelerede positivt til graden af synovitis estimeret på MRI, og LMW korrelerede positivt til mængden af ledvæske estimeret på MRI (se tabel). Modsat var der ikke korrelation mellem plasma adiponectin og MRI-data, ligesom der ikke kunne påvises signifikant korrelation mellem konventionelle parametre for...