Accept af kroniske smerter – nyt spørgeskema valideret på dansk

BestPractice | Jul 2016 | Smerte |

Af Peter la Cour, ph.d., leder af Videncenter for funktionelle lidelser, Region Hovedstaden Hvad er succeskriteriet for behandlingen af kroniske smerter? Smerterne er jo kroniske, og smertefrihed er meget sjældent en mulighed. Behandlingen bliver ofte snæver og handler om at finde en balance mellem farmakologiske virkninger og bivirkninger, andre gange synes der slet ikke at foreligge nogen farmakologisk behandlingsmulighed. Behandlingsmålet kan derved blive uklart og behandlingen svær og uhåndterlig. På smerteklinikkerne har man derfor i mange år formuleret målet med behandlingen bredere: Man forsøger at hjælpe patienterne til at kunne leve et tilfredsstillende liv sammen med og i behørig respekt for smertetilstanden. Der er næppe nogle, der kan være uenig i dette behandlingsmål. Det er ønskværdigt for alle, at patienterne genfinder glæden ved at leve livet og opbygger så mange aktiviteter, som det nu er muligt. At de med tiden finder ud af at acceptere smerterne og de begrænsninger, som smerterne nu giver. Som patienterne ofte selv påpeger, er selve smerterne kun en lille del af den lidelse, der følger med; den sociale isolation, meningsløsheden, den tvungne passivitet, den manglende arbejdsevne, svigtende identitetsfølelse og kognitive vanskeligheder er alle smertens følgesvende, der hver især bidrager med lidelse. Der er meget, der skal ændres for, at patienterne kan leve livet på de nye præmisser, som smerterne giver. Det er en proces, der tager tid. Sundhedsvæsnet og socialvæsnet kan fungere som såvel aktive med- som modspillere i denne proces. Processen, hvor patienterne finder ud af at acceptere den smertetilstand, der ikke kan ændres, er ikke nem at sætte på formel, hverken for patienter eller behandlere. Der er ingen nemme løsninger. Som et skridt på vejen har englænderne McCracken, Wolves og Eccleston1 udviklet et spørgeskema, der har til hensigt at måle graden af accept af smerterne. Dette skema er nu blevet oversat og valideret...